Zusha

זושא

גרסה 1.00
בין תלמידי המגיד הפך רבי זושא לסמל של תמימות, ענווה וטוב לב. על כך כותב הרב יהודה לייב מימון בספרו "שרי המאה": "הרים לא עקר בפילפולו, פילים לא חיבר בקופא דמחטא, ספרים לא חיבר, שאלות ותשובות ופסקי הלכה לא ערך, אבל הוא היה צדיק תמים, חסיד ועניו, ואת עמו אהב אהבה בלי מיצרים". רבי זושא חי בדוחק רב. נהג ללמוד ליד האח על רצפת בית המדרש. מסופר כי רבים מהאנשים ששמעו את שמו ובאו מרחוק להיוועץ בו הופתעו מבגדיו הבלויים ומצורת חייו הפשוטה. לפי סיפור נודע, כשבאו האחים רבי שמעלקה מניקלשבורג ורבי פנחס הורוביץ אל המגיד ושאלו איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה (כמובא במשנה האחרונה במסכת ברכות), הפנה אותם לרבי זושא. הם מצאו אותו מאחורי התנור ואמרו לו שהמגיד שלח אותם. ענה להם: נראה שלא שמעתם נכון, אינני יכול להסביר לכם זאת מכיוון שמעולם לא היה לי רע.
ויקיפדיה
משפחת הגופנים ׳זושא׳ עוצבה במסגרת "שבוע-פונט-ביום" בו אני מתחייב לעצב בכל יום במהלך השבוע פונט חדש ומקורי. זה תרגיל עבורי, ואחת ממטרותיו העיקריות היא להמחיש את יתרונותיה ויכולותיה של "פונטארק" – תוכנת עיצוב הפונטים שתכננתי.
׳זושא׳ היא משפחת הפונטים הראשונה שיצרתי במסגרת שבוע זה, והיא טיפוס אות רהוט, אבל במבנה ריבועי שמזכיר יותר אותיות דפוס. מטרתי הייתה ליצור פונט מאוד שובב ורענן ועם נוכחות בתהליך מרוכז מאוד שלדעתי הניב מספר לא מבוטל של אותיות מיוחדות ותוצאה כללית די משובבת. מקווה שתהנו גם ממנה!

הפונטים במשפחה

OS_Zusha-ExtraLight
זושא קליל
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Zusha-Regular
זושא רגיל
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Zusha-Bold
זושא בולד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?

רשימת תוים מלאה לכל הפונטים במשפחה

א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , : ; ? ! { [ ( | ) ] } < > ^ $ ₪ – = + % \ * ״ " ' – — _

הבטחה - ברגע שיהיו מעל 100 רכישות של המשפחה, נוסיף לה גם לטינית!

קצת טיפוגרפיה

24אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789

48 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ
72 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ
102 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ012345
144 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

נסו בעצמכם

טיפ-טיפוגרפי – בגודל אות קטן יש להגדיל את ריווח האותיות ובגודל אות גדול להקטין אותו!

גודל אות48

גובה שורה1.2

ריווח אותיות0

מחיר…

300ש"ח

בלבד, לכל החבילה!

 

מה כלול בחבילה?

 

  • 6 פונטים מסוג OTF להתקנה על המחשב
  • ערכת ווב מלאה woff, woff2, לכל אחד מהמשקלים
  • רשיון שימוש למעצב אחד/אתר אחד/אפליקציה אחת לא מוגבל בכמות כניסות וכד’
  • עדכוני גרסה חינמיים לשנה, כולל שפות נוספות!