Tachles

תכלס

משפחת גופנים ישרה ולעניין בשבעה משקלים

גרסה 1.00
תכל’ס (תכלית בהגייה אשכנזית) הוא ביטוי סלנג עברי נפוץ בישראל, המציין פנייה אל שורש העניין. ביטויים מקבילים: “בשורה התחתונה” (תרגום של ביטוי מאנגלית), “בקיצור” או “גש ישר לעניין”. מקור הביטוי בהגיית המילה “תכלית” ביידיש (על פי ההגייה האשכנזית של העברית). הביטוי מקובל בישראל בקרב כל שכבות האוכלוסייה. הביטוי משמש דוברים כמילת הקדמה והתרעה על הגעתם לנקודה עיקרית בסיפור עלילה. מאזינים עושים בו שימוש כמילת שאלה (“ובתכל’ס?”) כדי לזרז את המספר להגיע לעיקר. ערכו האמיתי של הביטוי טמון בעובדה שמיד אחריו יושמע הדבר שאותו המאזין באמת חפץ לשמוע, מה שהופך אותו לביטוי בעל פוטנציאל גדול לקיצורי דרך משמעותיים בשיח הישראלי. שימוש נוסף למילה הוא אישור של הנאמר, לרוב בצירוף סימן קריאה (שירה: “ההופעה הייתה ממש אדירה!” יוסי: “תכל’ס!”), או בצירוף שלוש נקודות (שירה: וואו, משעמם פה.” יוסי: “תכל’ס…”). בנוסף לשימושה המודרני בעברית, המילה חדרה במידת מה גם לגרמנית עם משמעות דומה.
תכלס?… משפחת גופנים תכלס. כתב יד (רהוט) לכתוב בו את השורה התחתונה. או הראשונה, או מה שביניהם. שבעה משקלים לכל הטווח מקטנטן עד ממש ענק.
כולל ליגטורות מגוונות: ני ננ נצ נש צי ת (תף סופית) ת. תז תי תנ תצ

הפונטים במשפחת תכלס

OS_Tachles-Light
תכלס דק
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Tachles-Book
תכלס ספר
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Tachles-Regular
תכלס רגיל
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Tachles-SemiBold
תכלס סמיבולד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Tachles-Bold
תכלס בולד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Tachles-ExtraBold
תכלס אקסטרא-בולד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_Tachles-Heavy
תכלס כבד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?

רשימת תוים מלאה לכל הפונטים במשפחה

א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת $ ₪ € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , : ; ? ! { [ ( | ) ] } < > ^ – = + < > % # & * \ ״ ” ‘ ־ – — _

נסו בעצמכם

טיפ-טיפוגרפי – בגודל אות קטן יש להגדיל את ריווח האותיות ובגודל אות גדול להקטין אותו!


גודל אות36

גובה שורה1.2

ריווח אותיות0

מחיר…

300

בלבד, לכל החבילה!

< קליק לרכישה

מה כלול בחבילה?

  • 7 פונטים מסוג OTF להתקנה על המחשב
  • ערכת ווב מלאה woff, woff2, לכל אחד מהמשקלים
  • רשיון שימוש למעצב אחד/אתר אחד/אפליקציה אחת לא מוגבל בכמות כניסות וכד’
  • עדכוני גרסה חינמיים לשנה