YH Satat

סתת

גרסה 1.00

 

 

גופן סתת מאת יקי חסיד. עיצוב גופן זה נשען על כתב הירושלמי, כתב אוניברסאל (כפי שמופיעים בחוברת “כתב אמנותי עברי” מאת ל.פ. טובי) ועל כתבים חקוקים באבן (מימי בית שני ועד מצבות חללי צה”ל). כראוי לגופן מודרני ניכרת בו השפעת המחשב בסיומות (טרמינלים) ובזוויות החיבור. כגופן הנשען על אות עברית קדומה הקווים הישרים בגג האותיות מקנים לו את היציבות, בעוד האלכסונים בבסיס מעניקים לו תחושה דינאמית. הגופן בעל עובי אחיד כחלק מעיצובו המודרני.
לגופן ארבעה משקלים, מצרפי אותיות [ליגטורות] (הניתנים לשליטה בחלונית Open Type) ואותיות אלטרנטיביות: א בעלת אלכסון רגוע, ל בעלת תורן מקופל.
מיועד לכותרות וטקסטים קצרים. גודל מומלץ ליישומי מסך 24 פיקסלים ומעלה. בהדפסה הוא יעבוד היטב גם בגדלים קטנים יותר.

 

 

ארבעה משקלים

yh_satat_light
סתת קל
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
yh_satat_reg
סתת רגיל
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
yh_satat_bold
סתת בולד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
yh_satat_heavy
סתת כבד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?

כולל גרסאות ווב!

woff, woff2

 

רשימת תוים מלאה לכל הגופנים במשפחה

א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $
? ! # % & * + , – . ( / ) ; < = >  [ \ ] ^ _ { | } “ ‘ ­ ־ ״ ‒ – — • ₪

A L
א + ל = אל
א + ש = אש

קצת טיפוגרפיה

24 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789
36 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789
60 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789
72 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ
90 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוז
122 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ
144 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

סתת כבד 30 פיקסל

אותיות חקוקות ומסותתות באבן מלוות אותנו לאורך ההסטוריה. הן שימשו לכתובות הקדשה, תיעוד ומצבות. טכניקת הסיתות והחקיקה השפיעה רבות על צורת האות – קל יותר לסתת קווים ישרים מאשר עקומות. האות העברית המוכרת לנו היום היא ריבועית וישרה בבסיסה, עובדה שעזרה לסתתים. באותיות לועזיות יש יותר עיגולים, וכפי שניתן לראות בכתובות רומיות עתיקות – הם ידעו לסתת אותן להפליא.

סתת כבד 72 פיקסל

אותיות חקוקות ומסותתות באבן מלוות אותנו לאורך ההסטוריה. הן שימשו לכתובות הקדשה, תיעוד ומצבות.

סתת בולד 30 פיקסל

בימינו כמעט אף אחד לא מסתת אותיות עם אזמל. על מצע של אבן / שיש ניתן לחצוב אותיות בעזרת התזת חול (או חומרים דומים). טכניקה זאת מאפשרת לחרות כמעט כל אות באבן. האמור לעיל אינו מהווה הצדקה לעיצוב וחקיקת אותיות מגופן אריאל (שעוצב לטכנולוגיה של מסכים ישנים) על מצבות וקברים. בעיקר לא על מצבות של גדולי אומה כמו יצחק שמיר ושמעון פרס ז״ל.

סתת בולד 72 פיקסל

טכניקת הסיתות והחקיקה השפיעה רבות על צורת האות – קל יותר לסתת קווים ישרים מאשר עקומות.

סתת רגיל 30 פיקסל

אותיות חקוקות ומסותתות באבן מלוות אותנו לאורך ההסטוריה. הן שימשו לכתובות הקדשה, תיעוד ומצבות. טכניקת הסיתות והחקיקה השפיעה רבות על צורת האות – קל יותר לסתת קווים ישרים מאשר עקומות. האות העברית המוכרת לנו היום היא ריבועית וישרה בבסיסה, עובדה שעזרה לסתתים. באותיות לועזיות יש יותר עיגולים, וכפי שניתן לראות בכתובות רומיות עתיקות – הם ידעו לסתת אותן להפליא.

סתת רגיל 72 פיקסל

האות העברית המוכרת לנו היום היא ריבועית וישרה בבסיסה, עובדה שעזרה לסתתים. באותיות לועזיות יש יותר עיגולים, וכפי שניתן לראות בכתובות רומיות עתיקות – הם ידעו לסתת אותן להפליא.

סתת קל 30 פיקסל

בימינו כמעט אף אחד לא מסתת אותיות עם אזמל. על מצע של אבן / שיש ניתן לחצוב אותיות בעזרת התזת חול (או חומרים דומים). טכניקה זאת מאפשרת לחרות כמעט כל אות באבן. האמור לעיל אינו מהווה הצדקה לעיצוב וחקיקת אותיות מגופן אריאל (שעוצב לטכנולוגיה של מסכים ישנים) על מצבות וקברים. בעיקר לא על מצבות של גדולי אומה כמו יצחק שמיר ושמעון פרס ז״ל.

סתת קל 72 פיקסל

בימינו כמעט אף אחד לא מסתת אותיות עם אזמל. על מצע של אבן / שיש ניתן לחצוב אותיות בעזרת התזת חול (או חומרים דומים). טכניקה זאת מאפשרת לחרות כמעט כל אות באבן.

נסו את סתת