Sartat

שרטט

גרסה 1.00

 

 

גופן שרטט הינו טיפוס אות ראווה אקספרימנטלית, שמיועד לשימוש בגודל אות גדול וכותרות. העניין ביצירת הפונט הזה היה לכלוא חללים פנימיים בכל האותיות, גם אלו הפתוחות. כליאת החללים הנוספים באותיות בהכרח משבשת את מבנה האות הטבעי ובכך מאיימת על המובהקות הצורנית שלה ומכאן על הקריאות, שכן אמור להיות קשה יותר למוח לזהות את האותיות בעלות המבנה החריג, אלא שמסתבר שגבול הקריאות אינו נוקשה כמו שניתן לחשוב. ברוב המקרים האותיות החדשות שמרו על מובהקותן העיצובית ובחלק מהמקרים היא אף התחזקה. והתוצאה… גופן עם עושר גרפי רב, על גבול המופשט והאייקוני ויחד עם זאת קריא באופן מפתיע. שפטו בעצמכם…

 

 

ארבעה משקלים

OS_sartat light
שרטט דק
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_sartat regular
שרטט רגיל
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_sartat Demibold
שרטט דמיבולד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?
OS_sartat bold
שרטט בולד
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם!?

כולל גרסאות ווב!

woff, woff2

 

 

רשימת תוים מלאה לכל הפונטים במשפחה

א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , : ; ? ! { [ ( ) ] } $ € £ ₪ – * ” ‘ ״ ־

קצת טיפוגרפיה

24 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789
36 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789
60 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789
72 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ
90 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ0123456789אבגדהוז
122 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךןםףץ
144 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
36px שרטט קל

שרטוט טכני (ובקצרה שרטוט) הוא מלאכת יצירת תרשימים דו־ממדיים מדויקים של עצמים לצרכים אדריכליים, הנדסיים או לצרכים טכניים אחרים. שרטוט יכול להיעשות בעזרת עפרונות (או עטים) ונייר ויכול להיעשות במחשב. אדם שמקצועו הוא שרטוט בלבד נקרא שרטט. מרבית האנשים העוסקים בשרטוט אינם שרטטים בלבד. מלאכת השרטוט נחשבת לידע בסיסי במקצועות טכניים רבים ובעלי מקצוע רבים אינם יכולים לעבוד בלי לשרטט או בלי לקרוא שרטוטים.

72px שרטט קל

צורה, תו, סימן, סמל, אות, מילה, קוד, שפה, קריאות, נראות, משמעות, תחושה, אינטראקציה, יחס, ביטוי.

36px שרטט רגיל

השרטוט הוא עזר תכנוני ועזר תקשורתי. חלק מפרטי השרטוט מובנים גם להדיוטות, אולם יצירת שרטוטים והבנה חד־משמעית של כל פרטיהם בזמן קריאתם מחייבת למידה של הנושא. השרטוט עשוי להכיל גם סימנים ייחודיים לתחום עבורו הוא נעשה – הוא יכול להכיל סימנים שברורים לעוסקים בהנדסת מכונות, הנדסת חשמל או אדריכלות. אולם, רוב עקרונות השרטוט משותפים לכל התחומים בהם נעשים שרטוטים.

72px שרטט רגיל

אלף בית גימל דלד הא וו זין חית טית יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי קוף ריש שין תו.

36px שרטט דמי-בולד

אדם שמקצועו הוא שרטוט בלבד נקרא שרטט. מרבית האנשים העוסקים בשרטוט אינם שרטטים בלבד. מלאכת השרטוט נחשבת לידע בסיסי במקצועות טכניים רבים ובעלי מקצוע רבים אינם יכולים לעבוד בלי לשרטט או בלי לקרוא שרטוטים.

72px שרטט דמי-בולד

אחת שתיים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

36px שרטט בולד

אדם שמקצועו הוא שרטוט בלבד נקרא שרטט. מרבית האנשים העוסקים בשרטוט אינם שרטטים בלבד. מלאכת השרטוט נחשבת לידע בסיסי במקצועות טכניים רבים ובעלי מקצוע רבים אינם יכולים לעבוד בלי לשרטט או בלי לקרוא שרטוטים.

72px שרטט בולד

אחת שתיים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

נסו את גופני משפחת שרטט

מחיר …

300₪

לכל החבילה!

מה כלול בחבילה?

  • 4 פונטים מסוג OTF להתקנה על המחשב
  • ערכת ווב ורישיון לווב woff, woff2 לכל אחד מהמשקלים
  • רישיון שימוש למעצב אחד/אתר אחד/אפליקציה אחת לא מוגבל בכמות כניסות וכד’
  • עדכוני גרסה חינמיים לשנה.